Hornsgatan 80, 118 21 Stockholm
+46 (0)8 667 32 20

Intranet Quiz – Öka aktiviteten på ert intranät

Informera och utbilda era medarbetare på ett mer underhållande sätt
Vill ni öka aktiviteten på ert intranät? Förpacka statistik och information på ett mer levande sätt? Få fler engagerande och välinformerade medarbetare? Vår produkt Intranet Quiz är framtagen just för dessa ändamål.

Lojal och välinformerad personal är de bästa budbärarna för ett företags varumärke och det är viktigt att ett intranät lever upp till medarbetarnas förväntningar. Vi har skapat en speciellt framtagen produkt för att informera och utbilda medarbetare på ett engagerande och underhållande sätt.

Mätbara kampanjer

Intranet Quiz är speciellt framtagen för att kunna föra statistik där det finns uppgifter om namn och övriga information på deltagare, hur många spel som genomförts och hur deltagare har svarat på frågorna. Detta ger möjlighet till analys om vad medarbetare kan om företaget, vad är tydligt och vad behövs förbättras i den interna kommunikationen? Dessutom finns tillgång till poäng, topplistor, belöningar och olika nivåer. Det går även att utmana sina kollegor för att jämföra sina kunskaper.

Vi har tagit fram en DEMO-Quiz som visar de olika variationsmöjligheterna som finns inom Intranet Quiz. Självklart anpassas frågor, bilder, video efter eget syfte.

Förändringsarbete

Utbildning

Information

Produktlansering

Introduktion

Etik, moral, CSR

Evenemang

Tävlingar

Skapa egna frågor kring företagets varumärke

Möjlighet att anpassa design efter egen grafisk profil

Åtta olika frågetyper för ökade variationsmöjligheter med bild, ljud och videomöjligheter

Fullständig statistik, vad svarade medarbetarna på frågorna, vilka svarade etc?

Erhåll topplistor, poäng, belöningar och olika nivåer

Fungerar i mobil (responsivt) och desktop

Utmaningsfunktionen för viral spridning

Support & hosting (via Amazon Web Service)

Publicering på Facebook, hemsida eller blogg

Språkstöd (SE, EN, DE, ES, IT, FR, NO, FI)

Demo – det här är ett exempel på Code of Conduct

MillionMind’s platform is not a simply a fun quiz. To me it is a knowledge transfer tool utilizing gamification properties, and it has proven to be very effective.

David Wolgers

ASSA ABLOY

Några av våra cases

Case: Folksam – Quiz som årsredogörelse till medarbetare
Case: ASSA ABLOY – 20th Anniversary
Case: Vasakronan, Code of Conduct & andra policydokument

KOMMUNIKATION GENOM GAMIFICATION

Produkten bygger på Gamification som kommunikationsform där spelmetodiken är grunden att förmedla information så de anställda i högre grad tar till sig olika budskap och kommer ihåg dem längre. Av erfarenhet vet vi att Gamification fungerar just för att förstärka ett företags värderingar, nyckelord och mjuka värden hos medarbetare.
Vi vet att det blir mer effektivt, större underhållningsvärde och ett högre engagemang med Intranet Quiz. Det sker fler inloggningar, medarbetare stannar kvar längre på intranätet och det skapas en positiv intern dialog inom företaget.
Dessutom passar produkten utmärkt för personalutbildning där man på ett inspirerande sätt kan göra olika tester eller utbildning som exempelvis en introduktion för nyanställda.

Många olika frågetyper för ökad variation

Vi har ett brett utbud av olika frågetyper som ökar engagemanget, variationsmöjligheterna och möjligheten att pedagogiskt uttrycka sig. Allt från att peka ut en stad på en karta, se ett videoklipp till att sortera historiska händelser i kronologisk ordning. Se nedan våra sju olika frågetyper.

Utförlig statistik

Intranät Quiz är speciellt framtagen för att med hjälp av omfattande statistik göra framgången för en kampanj mätbar. Förutom tillgång till de uppgifter som deltagarna anger (t.ex. namn och e-postadress) mäts bland annat hur många spel som har genomförts, hur mycket quizen har spridits viralt och hur besökarna har svarat på frågorna. Detta ger möjlighet till analys av deltagarnas kunskaper – vad är tydligt och vad behöver kommuniceras på ett bättre sätt?

Kontakta oss!

Olav Törnblom

Telefon: 070 219 04 06
E-post: olav@millionmind.com
Adress: Hornsgatan 80, Stockholm